लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 PDF विवरण हेर्नुहोस्
2 पशुपन्क्षी उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 PDF विवरण हेर्नुहोस्