लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
पशुपन्क्षी उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५