लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
सुचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 अण्डा वितरण सम्बन्धि सुचना सुचना/ समाचार 2080-08-07 विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सुचना सुचना/ समाचार 2080-06-21 PDF विवरण हेर्नुहोस्
3 Invitation for Bids सुचना/ समाचार 2080-04-28 विवरण हेर्नुहोस्
4 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2079-11-29 विवरण हेर्नुहोस्
5 Invitation for Bids( Procurement of poultry feed) सुचना/ समाचार 2079-04-06 विवरण हेर्नुहोस्
6 Bidding Invitation for raw materials suppliers सुचना/ समाचार 2078-09-06 PDF विवरण हेर्नुहोस्
7 बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : पून प्रकाशित सुचना/ समाचार 2078-06-07 PDF विवरण हेर्नुहोस्
8 बोलपत्र सच्याएको सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2078-04-18 PDF विवरण हेर्नुहोस्
9 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2078-04-15 PDF विवरण हेर्नुहोस्
10 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2077-12-23 PDF विवरण हेर्नुहोस्
11 RE-Invitation for Sealed Quotation सुचना/ समाचार 2077-12-12 PDF विवरण हेर्नुहोस्
12 Invitation for Sealed Quotation सुचना/ समाचार 2077-11-14 PDF विवरण हेर्नुहोस्
13 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना सुचना/ समाचार 2077-09-15 PDF विवरण हेर्नुहोस्
14 बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2077-07-26 PDF विवरण हेर्नुहोस्
15 ह्याचरी मेसिन तथा पानि सुद्धिकरणको लागि मेसिन खरिदको लागि सिलबन्दी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सुचना/ समाचार 2077-07-05 PDF विवरण हेर्नुहोस्
16 सूचना सच्याएको सम्बन्धमा सुचना/ समाचार 2077-03-24 PDF विवरण हेर्नुहोस्
17 तयारि दानाको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धित सूचना !!! सुचना/ समाचार 2077-03-18 PDF विवरण हेर्नुहोस्