लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
फारमहरू
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने आवेदन फारम फारमहरू 2077-05-02 PDF विवरण हेर्नुहोस्
2 कृषि उद्यमी सहयोग कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु फारमहरू 2077-05-02 PDF विवरण हेर्नुहोस्
3 कृषि उपज बजार कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु फारमहरू 2077-05-02 PDF विवरण हेर्नुहोस्