लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

सम्बन्धित कानूनी दस्तावेज

No Data !!