Lumbini Province Government
Ministry of Agriculture and Land Management
Directorate of Livestock and Fisheries Development
Poultry Development Farm
Khajura, Banke

Video Gallery

Worth to see is the Poultry Development Farm in Khajura
लाखौ चल्ला उत्पादन गर्ने सरकारी कृखुरा फार्मलाई हेरौ । एक चल्लालाई कति रुपैया ? Kukhura Bikash farm
खजुराको कुखुरा विकास फार्ममा १५० मै कालिजका चल्ला kaalij kukhura
लोकल कुखुरा पाल्ने सहि तरिका सिक्ने हो ? डा. शकर न्यौपानेको सुझाव । local kukhura
कुखुरमा लाग्ने रोगहरु तथा यसको समाधान के हो ? - डा. शंकर न्यौपाने
Documentary of Poultry Development Farm Khajura, Banke