लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कुखुरा बिकास फार्म
खजुरा, बाँके
महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय,लुम्बिनी प्रदेश http://molmac.p5.gov.np/
2 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
3 निजामती किताबखाना https://www.pis.gov.np/
4 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
5 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/ne/
6 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
7 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय ,लुम्बिनी प्रदेश https://dolfd.p5.gov.np/ne/
8 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश https://ocmcm.lumbini.gov.np/