• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  कुखुरा बिकास फार्म

  खजुरा, बाँके


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 Bidding Invitation for raw materials suppliers सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-06 admin View
  2 बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : पून प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-07 admin View
  3 बोलपत्र सच्याएको सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-18 View
  4 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-15 admin View
  5 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-23 admin View
  6 RE-Invitation for Sealed Quotation सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-12 admin View
  7 Invitation for Sealed Quotation सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-14 admin View
  8 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-15 admin View
  9 तयारि दानाको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धित सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-03-18 admin View
  10 सूचना सच्याएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-03-24 admin View
  11 ह्याचरी मेसिन तथा पानि सुद्धिकरणको लागि मेसिन खरिदको लागि सिलबन्दी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-05 admin View
  12 बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-26 admin View
  © 2020 Copyright : कुखुरा बिकास फार्म, खजुरा, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.