• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  कुखुरा बिकास फार्म

  खजुरा, बाँके


  लिंकहरु
  क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
  1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश https://ocmcm.lumbini.gov.np/
  2 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय ,लुम्बिनी प्रदेश https://dolfd.p5.gov.np/ne/
  3 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
  4 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
  5 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
  6 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
  7 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
  8 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश http://molmac.p5.gov.np/
  © 2020 Copyright : कुखुरा बिकास फार्म, खजुरा, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.