• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  कुखुरा बिकास फार्म

  खजुरा, बाँके


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने आवेदन फारम फारमहरू 2077-05-02 View Download
  2 कृषि उद्यमी सहयोग कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु फारमहरू 2077-05-02 View Download
  3 कृषि उपज बजार कार्यक्रमका आवेदन फारमहरु फारमहरू 2077-05-02 View Download
  4 BIDDING DOCUMENT For Procurement, Supply and Delivery of Poultry Feed बोलपत्र 2077-03-19 View Download
  5 कृषि तथा पशु पन्छी डायरी कृषि डायरी 2077-08-02 View Download
  © 2020 Copyright : कुखुरा बिकास फार्म, खजुरा, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.